Jumaat, 4 April 2014

4/4/2014

Assalamualaikum .

Setelah lama berhabuk,
setelah lama terbiar,
akhirnya blog ini dapat diterokai kembali.
kesimpulan,
kali ini kalau dan walaumacamana pun sibuk
menulis itu pasti.
Untuk diri sendiri selamat kembali menari-nari di laman keyboard.


Khamis, 11 Oktober 2012

Menyelusuri Teori Psikologi Dalam Novel Azizi Hj Abdullah


MEMOIR SEORANG GURU

a) PENGENALAN
Teks yang menjadi bahan kajian saya adalah novel hasil nukilan penulis terkenal iaitu, Azizi Hj Abdullah. Novel ini berkisarkan latar kehidupan seorang guru pencen yang mengingati kembali zaman dia mengajar dan menginsafi segala kekhilafannya dalam mendidik anak muridnya. Kekesalan yang menebal dalam dirinya membuatkan dia menentang keras hajat anak perempuan tunggalnya yang ingin mengikut jejaknya menjadi seorang pendidik. Dia takut anaknya akan menjadi seperti dirinya, seorang guru yang tidak sabar dan ikhlas dalam mendidik anak muridnya. Teks ini setebal 299 muka surat, walaupun agak nipis tetapi isinya amat padat dan cerita amat berkesan. Teori yang cuba dikupas dalam novel ini adalah teori psikoanalisis. Ia lebih kepada mengkaji watak utama dalam cerita ini, iaitu Ustaz Sunan dan beberapa lagi watak sampingan seperti Kamariah, Mat, Milhad , Sakinah, Midun dan beberapa watak yang lain. Pengisian cerita ini banyak bermain dengan emosi wataknya yang kadang-kadang bertukar moodnya mengikut jalan cerita yang selalu berubah latar tempatnya. Oleh sebab itulah amat penting untuk kita mempelajari ilmu psikologi watak agar kita dapat Memperkenalkan asas-asas ilmu psikologi dan hubungannya dengan penulisan kreatif. Meneliti watak-watak contoh daripada karya kreatif (naratif dan dramatic) yang baik sebagai kajian kes. Membina teks penulisan karya fiksyen, naskhah drama dan filem menggunakan watak-watak psikik seperti mutisme, konfubulasi, skinzofrenia paranoid, skinzofrenia catatonic dan lain-lain. Mengkaji masalah-masalah kejiwaan watak, sama ada dalam karya atau kehidupan sebenar. Memberikan kefahaman dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan watak di dalam karya. Meneliti hubungan antara budaya dan psikopatologi masyarakat Melayu khususnya dan Malaysia umumnya.
Terdapat empat teori Psikologi yang paling dominan iaitu:
a)      Psikoanalisis
b)      Behaviorisme
c)      Psikologi Kognitif
d)     Psikologi Humanitik/fenomenologi
e)      Psikologi Gestalt
f)       Psikologi Neorobiologi

2)Sinopsis teks :-)

~ Novel ini mengisahkan tentang seorang guru/ ustaz yang membantah keputusan anaknya iaitu Kamariah untuk menjadi sebagai seorang pendidik sepertinya. Hal ini kerana dia berasakan profesion sebagai guru tidak mendatangkan keberkatan dan jauh sekali untuk mencapai tahap kemurabbian. Semua ini adalah disebabkan pengalaman yang pernah beliau lalui dan tidak inginkan anaknya melalui apa yang dia lalui sepanjang mencurahkan bakti mendidik anak bangsa. Dalam novel ini, penulisnya bijak menyusun ayat dan kata-kata yang ada ayat tersirat dan tersuratnya.  Penulis menggunakan teknik imbasan yang begitu berkesan dalam menceritakan pengalaman ustaz mendidik setiap watak anak muridnya yang berbeza. Bermula dengan kisah Mat yang tercucuk selumbar kayu sehingga ditembak mati oleh ayahnya sendiri akibat tidak mahu Mat tersiksa menanggung kesakitan. Permulaan kisah ini ustaz diibaratkan  sebagai masyarakat yang tidak celik dan mundur sehingga beliau tidak ingin bertanggungjawab dalam masyarakat sebegini. Kemudian pembaca dibawa menghayati kebencian ustaz kepada anak-anak muridnya yang mempunyai pelbagai ragam dan kisah yang mengundang simpati seperti kisah Sakinah yang bermata juling, kisah Mihad yang suka menangkap katak untuk dijadikan umpan haruan, kisah Alias yang tercedera telinganya akibat ditampar oleh ustaz serta kisah Mohd.Dhuha yang rajin mengerjakan solat sunat Dhuha dan meninggal akibat dilanggar  kereta. Penceritaan novel ini berakhir apabila ustaz yang sedang dalam perjalanan ke Johor untuk menemui Kamariah yang lari dengan menumpang di rumah pak cik selepas tiadanya kata putus daripadanya. Klimaksnya apabila ustaz menghadapi kemalangan dalam perjalanan tersebut. Semasa dirawat di sebuah hospital, ustaz itu telah berjumpa dengan bekas-bekas pelajarnya seperti Sakinah, Alias dan Midun. Mereka bertigalah yang telah merawat Ustaz itu, selepas itu Ustaz  Sunan seakan menyesali setiap tingkah lakunya terhadap setiap anaknya muridnya dan berasa malu atas setiap kelakuaannya.


3)Teori :- )  
Sejarah Psikologi
Psikologi merupakan disiplin ilmu wujud  sekitar hujung tahun 1800-an tetapi ada yang menyatakan  ilmu tersebut telah muncul sejak era Plato dan Aristoteles. St. Augustine  (354-430) telah dianggap sebagai tokoh dalam psikologi moden kerana perhatian dan kajiannya yang mendalam tentang fenomena kejiwaan.  Rene Descartes (1519-1650) pula mengetengahkan teori bahawa manusia adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya dalam konteks kerja refleks. Banyak lagi ahli falsafah lain pada abad ke-17 dan ke-18 yang memberi sumbangan dalam bidang psikologi seperti Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant dan David Hume. Bagaimanapun pada era ini psikologi hanya bersifat wacana belum menjadi ilmu pengetahuan.  Untuk pengetahuan kita semua kajian terhadap kejiwaan dan kemanusiaan bermula pada zaman keemasan Greek sekitar sebelum masihi. Beberapa ahli falsafah Yunani telah mengkaji tentang kewujudan dan keberadaan entiti manusia. Antaranya,  Plato – menegaskan  manusia adalah binatang yang rasional dan melalui pentaakulan sahaja mereka boleh berfikir tentang logik. Oleh itu manusia berupaya mengetahui kewujudannya, menyedari tentang kebenaran dirinya serta memahami alam sekitarnya. Sementara Aristotle  berpendapat  Manusia hanyalah satu organisma biologi iaitu bahan mentah sahaja. Keseluruhan organisma yang bernama manusia merupakan gabungan sistem-sistem yang berinteraksi sesama sendiri. Ini bermakna akal, fikiran dan perasaan adalah yang organisma yang menjadi manusia. Sedangkan, Rene Descartes  menerapkan  Konsep dualisme iaitu jiwa dan jasad yang terpisah tetapi berinteraksi sesama sendiri. Jasad manusia ialah satu sistem fizikal dan pergerakannya adalah pergerakan autonomik. Sigmund Freud  pula  mengemukakan teori psikoanalisis yang masih kekal hingga ke hari ini. Teori tentang jiwa manusia yang relevan- satu kaedah rawatan sakit jiwa- melihat manusia sebagai satu organisma yang dipengaruhi oleh kuasa dalaman. Ivan Pavlov  pengasas Teori Behaviurisme atau  buah fikiran dan pengetahuan diperoleh secara empirikal melalui organ-organ deria manusia-konsep tabula rasa. Dengan kata lain, manusia berdasarkan teori ini dilahirkan tanpa mempunyai apa-apa dalam jiwa mereka.
Apa yang saya dapati , teori yang dipakai dalam novel nukilan Azizi Hj Abdullah adalah teori psikoanalisis.

TEORI PSIKOANALISIS:-

 Teori psikoanalisis telah diasaskan oleh Sigmund Freud pada sekitar tahun 1956 hingga 1939 yang menganalisis tentang psikologi dalam (depth piscology). Melalui kajiannya beliau mendapati alam bawah sedar manusia sangat penting.  Beliau menyamakan struktur akal manusia sama seperti bongkah ais (iceberg) dengan alam bawah sedar mempunyai peratus yang sangat dominan. Oleh itu, beliau membahagikan fikiran manusia kepada tiga struktur antaranya, sedar (conscious) bermaksud menyedari dan mengetahui hal yang terjadi kepadanya dan juga persekitarannya. Struktur kedua, bawah sedar (preconcious), idea atau ingatan mudah disedari apabila diperlukan. Struktur ketiga pula, tidak sedar (unconsious) iaitupengalaman, daya ingatan dan hasrat yang tidak disedari oleh manusia. Oleh disebabkan fikiran tidak sedar menguasai sebahagian besar ruang akal manusia, maka unsur ini memainkan peranan besar mencorakkan tingkah laku manusia. Alam tidak sedar dianggap sebagai titik yang menentukan personaliti manusia.  Pada 1920-an berdasarkan teori iceberg tersebut, Freud mengemukakan struktur tentang anatomi akal manusia yang dikenali sebagai ID, EGO dan SUPEREGO.

a)      ID
~ Dianggap sebagai satu elemen struktur yang semulajadi yang diwarisi dalam diri manusia. Id merupakan satu gejala paras sedar yang tidak teratur, tidak rasional dan penuh dengan orientasi berkehendakkan kepuasan. Id dikatakan bertujuan mendapatkan kepuasan secara mendadak.

b)      EGO
~ ia berkembang secara berperingkat-peringkat sebagai elemen utama pada tahap sedar. Ego memerlukan tingkat kemajuan dan boleh menyesuaikan fungsinya mengikut keadaan. Perkembangannya melalui hubungan sosial dan kesannya dengan orang lain serta keadaan alam sekelilinginya. Ego akan membentuk satu fungsi penting dalam mempengaruhi tingkah laku dan personaliti individu.

c)       SUPER EGO

~ merupakan sturktur yang ketiga dalam pemikiran tingkah laku psikoanalisis. Super ego seperti perasaan yang lahir dari dalam hati individu. Perlakuan moral akan membentuk personaliti dalam diri dalam meningkatkan keupayaan berfikir. Super ego bertindak mengawal ego dan id melalui suasana, perisitiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan , sikap , tingkah laku. Disebaliknya sentiasa wujud imej pengawalan.

4)   APLIKASI TEORI DALAM KAJIAN TEKS

Novel Memoir Seorang Guru bagi saya ia adalah sebuah karya yang sarat dengan teori psikoanalisis kerana jika dihayati satiap perwatakan watak kebanyakkan mengalami gangguan emosi yang sangat mendalam. Berdasarkan teori ini, struktur akal manusia disamakan   seperti bongkah ais (iceberg) dengan alam bawah sedar mempunyai peratus yang sangat dominan.
Dapat kita lihat melalui watak Cikgu Sunan, dia sangat membenci dengan kerjayanya sehingga menentang keras keputusan anaknya, Kamariah, untuk menjadi pendidik seperti dia suatu masa dahulu. Kita dapat melihat pada petikan novel di muka surat 24:-
    “ bapa tidak mahu Kamariah jadi macam bapa!”
Tapi, Kamariah cepat menjawab bahawa dia bukanlah aku dan aku bukanlah dia walaupun dia anakku dan aku bapanya.

Berdasarkan petikan atas, dapat kita lihat bagaimana pengarang menerapkan elemen teori psikoanalisis (teori ice berg) iaitu sedar(consiuos) dimana ia Menyedari dan mengetahui hal yang terjadi kepadanya dan juga persekitarannya. Begitulah dengan watak Cikgu Sunan bertegas menentang keputusan anaknya dan menceritakan tentang pengalamannya supaya anaknya berubah fikiran untuk menjadi cikgu.

Strukrur yang lain pula ialah bawah sedar( preconsiuos). Watak Cikgu Sunan dapat kita lihat apabila dia berperasaan dia sedang menceritakan pengalamannya kepada anaknya padahal dia bermonolog sendirian. Buktinya pada akhir novel ini, pada muka surat 201.
Aku  Cuma ketawa . banggalah jika anak sendiri berkata begitu. Tiba-tiba aku tersedar pula, apakah aku ini sebenarnya sudah tidak kuat lagi berfikir? Apa yang aku ceritakan pada Kamariah, hanyalah putaran semula kisah aku puluhan tahun yang lalu. Bukan itu saja, kisah ini tidak pernah pun sampai ke telinga Kamariah menarik balik hasratnya memohon jawatan guru.
            Seterusnya struktur tidak sedar (unconsious), pengarang telah menerapkan struktur ini ketiga watak Cikgu Sunan telah mengalami kemalangan dan dihantarkan ke hospital. Dia telah dirawat oleh bekas-bekas  pelajarnya namun dia bersangka buruk bahawa mereka semua itu mahu membalas dendam atas perilakunya terdahulu. Dia sering terbayangkan dia akan disakiti oleh beksa pelajarnya. Kita dapat lihat pada contoh petikan novel di muka surat 221:-
“ dahsyat,” kata doktor sambil menutup semula mulutnya dan menyarung sarung tangan dengan cepat.
“ doktor, adakah dia kurang darah? Ambillah darah saya. Ambillah walaupun saya tinggal setitik”, kata lelaki sengau lagi dengan rayuan yang sanagt simpati.
“ bukan itu. Tapi virus hasad sangat kuat menyerangnya”.
                        Aku mahu melenting bangun tetapi aku terasa aku tidak ada apa-apa daya. Kepalaku seperti ditekan. Kakiku seperti diikat dan ada matahri putih di atas mukaku memancar cahayanya menyilau tajam.
Selain itu, kita dapat lihat pada petikan yang lain pula pada muka surat 247:-
Aku yang tadinya menyedari dalam katupan pelupuk mataku berada di sebuah padang rumput menghijau, rupa-rupanya di bilik khas yang karpetnya hijau. Tidak ada pesakit lain. Tidak ada pula jongos yang menunggu dan tidak ada doktor yang merawat.

Cikgu Sunan juga bersikap tidak adil apabila dia tidak menyukai kerjayanya sehinggakan anak muridnya menjadi mangsa keadaan, dapat kita lihat a pada petikan di muka surat 25:-
            Maka, kerana itu bapa terlupa apa itu pendidik atau murabbi. Bapa menemui bosan setiap hari dan membenci mereka yang tak sepatutnya bapa benci. Ada baiknya kalau bapa beritahu untuk teladan engkau, Kamariah, semoga engkau menolak profesion yang engkau kejar ini.
Pengarang juga menyelitkan unsur id, merujuk kepada watak Cikgu Sunan yang selalu  bertindak atas prinsip keseronokan yang tidak mengenal sebarang nilai. Baginya itu  mempunyai naluri keseronokan, kenikmatan dan kepuasan yang sukar dibendung. Id juga merupakan wadah desakan yang berpunca daripada kuasa libido yang merupakan punca segala tindakan, kehendak dan hasrat manusia. Dapat kita lihat pada sikap Cikgu Sunan yang dia cepat panas baran dan menampar pelajarnya. Pada petikan novel di muka surat 49:-
“ kamu nak main-mainkan saya, ya? “ bapa menahan marah apabila melihat dia tersenyum. Hati bapa terasa sangat pedih.
“Tak cikgu. Saya...”
“ sudah!” bapa menjerkah kuat. Serentak, satu tamparan hinggap di telinga kanan Alias. Bapa sedar ayunan bapa adalah ayunan kebencian dan bapa terasa puas.
Contoh yang lain pula pada petikan di muka surat 90 ketika Cikgu Sunan bengang dengan muridnya bernama Midun.
“ kamu sudah saya sakit, ya?”
Midun merenung bapa dengan renungan aneh. Mulut rabitnya cuba hendak ditutpnya.
“ kamu seronok saya sakit, ya?”
Midun melihat tapak tangan bapa yang bengkak. Bengkaknya berdenyut entah kali ke berapa dan kali ini bapa cukup terasa sakitnya. Dengan penuh kebenciaan, bapa menampar Midun agar kuat sehingga dia hampir-hampir terduduk. Bapa lihat pipinya berbalur lima jari. Kemerah-merahan.
Berdasarkan petikan ini, kita dapat lihat perwatakan Cikgu Sunan yang cepat marah dan cuba melepaskan kemarahannya dengan melakukan sesuatu perbuatan yang mampu memuaskan hati amarahnya.
Unsur ego juga ada diselitkan oleh pengarang. Apa yang dapat saya maksudkan mengenai ego ialah mengenai psiki yang berdasarkan prinsip realiti yang bertujuan mengharmoni dan menapis kehendak-kehendak id yang berdasarkan prinsip rasional dan bersandarkan pada prinsip realiti. Merujuk kepada perwatakan Cikgu Sunan kita dapat lihat sikap Cikgu Sunan berubah tatkala mengetahui berita mengenai Midun yang ingin berpindah ke sekolah lain. Dengan berpandukan petikan novel di muka surat 115:-
“ Ya, Midun dah banyak berubah”. Tiba-tiba melompat kata-kata bapa yang tidak bapa rancang. Bapa tidak tahu mengapa bapa berkata begitu. Bapa mengilas tangan  ke belakang kerusi. Tangan bapa terasa disentuh. Terasa diraba-raba. Bapa terasa Midun sengaja menghimpitkan duduknya dekat bapa. Alangkah seramnya apabila bapa terasa tangan digenggan kejap.
 Unsur yang seterusnya ialah unsur superego, Struktur akal fikiran manusia yang bertanggungjawab mengawasi ketahanan ego daripada mengikuti keseluruhan kehendak id sekaligus mendorong ego menerima nilai dan matlamat akhlak. Jelas-jelas dapat kita lihat pada watak Cikgu Sunan dimana beliau berubah sikapnya apabila melihat keprihatinan Midun melawatnya di hospital. Dia pada mulanya menyimpan dendam pada Midun dan perasaan itu membuak-buak dalam hati apabila dia berpendapat Midunlah penyebab dia terkena paku payung dan  dimasukkanke hospital. Namun dia berubah sikapnya sekelip mata malah mampu menerima Midun. Kita dapat lihat suasana ini di petikan muka surat 93.
Midun menyeluk saku seluarnya. Dia seperti hendak mengeluarkan ketulan-ketulan yang ada dalam sakunya, tetapi tidak jadi. Kemudian, tangannya lambat-lambat meraba bibir katil, meraba ke paha bapa dan kemudian memegang tangan bapa. Sungguh suam tangannya, tetapi merenung bekas tikaman paku payung yang mengakibatkan tangan bapa bengkak-bengkak kemerahan. 
Selain itu pada petikan di muka surat 93:-
Ya ALLAH! Sebelah dunia bapa terasa malu. Bapa mengusap rambut Midun. Bapa dongakkan mukanya supaya matanya bertentangan dengan mata bapa. Ya ALLAH...air mata Midun telah membasahi paha bapa. Dan sekali gus bapa merangkul erat-erat. Degup dadanya tersangat kencang seperti memberitahu bahawa dia sangat menyayangi bapa dan bapa sudah tersilap besar.

5) KESIMPULAN
Apa yang saya dapat melalui kajian teks yang dilakukan ialah saya mengenali apa yang dimaksudkan dengan id, ego, superego. Ketiga-tiga ini merupakan satu unsur  yang penting dalam teori psikoanalisis berdasarkan teori ice berg yang diasaskan oleh Sigmud. Dalam novel karya Azizi Hj Abdullah banyak diterapkan unsur  berpandukan pada watak utama novel ini iaitu Cikgu Sunan. Malah pengarang juga ada membahagikan pemikiran watak kepada tiga bahagian iaitu  sedar, bawah sedar dan tidak sedar. Pengarang bijak menyelit teori psikoanalisis ini bagi memantapkan lagi jalan ceritanya. Kita dapat  lihat bagaimana sikap Cikgu Sunan yang menentang keputusan anaknya untuk menjadi cikgu, sikap dan perilaku Cikgu Sunan dalam mendidik anak-anak muridnya yang kasar dan boleh dikatakan melampaui batas. Cikgu Sunan juga dapat digambarkan sebagai seorang cikgu yang tidak bertanggungjawab dan tidak serius dalam memberikan ilmu. Cara dia mengajar pun sambil leka dan dia banyak masa yang terluang. Saya boleh katakan novel ini sarat dengan konflik emosi yang perlu dikupas lagi kalau kita betul-betul meneliti karya ini. Setiap  watak yang diwujudkan mempunyai masalah konflik masing-masing dan saling berbeza permasalahannya.

Khamis, 14 Jun 2012

.....:: kEcelaruan Gender dALAm Kalangan Remaja..:
                  

KECELARUAN GENDER DALAM KALANGAN REMAJA

Fakta Nombor            :           kajian mengenai homoseksual
                                                                      230 Responden kecelaruan gender
                                                                      80% siswa terbabit dalam hubungan sejenis.
Kecelaruan gender dapat disimpulkan sebagai suatu kekaburan atau ketidak pastian tentang ciri-ciri atau identiti yang perlu ada pada diri. Kecelaruan gender yang berlaku dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak. Remaja seakan melupai tanggungjawab asal mereka sebagai anak dan tonggak negara dalam membangunkan negara pada masa hadapan. Mereka juga lupa membangunkan diri mereka sebagai manusia yang berguna dan berupaya menjadi generasi yang liberal. Selain itu, kecelaruan diertikan perbuatan atau amalan yang tidak selari dengan norma-norma positif dalam kehidupan. Dalam konteks ini, remaja ini dikatakan sudah hilang pertimbangan diri iaitu membina idola dan diva yang bukan fitrah sifatnya. Remaja kita juga begitu mengagumi proses pembaratan secara melulu dan hilang pertimbangan kenegaraan sehingga menyebabkan imej dirinya tidak lagi dapat diharap sebagai penyumbang berkesan terhadap pembangunan negara. Remaja yang terjebak dalam kancah ini bakal menjadi beban kepada masyarakat dan negara kita. Sehubungan itu, kita sebagai satu masyarakat yang berteduh bawah bumbung yang sama harus memainkan peranan bagi menyelesaikan fenomena ini daripada terus membiak dalam kalangan remaja kita. Cari faktornya dan bendunglah dengan sebaik mungkin, mencegah lebih baik daripada merawat.

Kecelaruan gender atau dikenali disforia gender didefinisikan sebagai keadaan dimana penghayatan individu itu bercelaru antara perasaan gender sesama sendiri dengan anggota jantina kelaminnya. Tetapi, kecelaruan gender yang paling ketara sekali ialah transeksualisme dimana individu yang mempunyai anggota kelamin tertentu berasa dia adalah golongan sebaliknya. Mengikut kajian Prof Louis Gooven, kemungkinan fenomena transeksualisme berlaku ialah satu transeksual lelaki dalam 15,000 lelaki manakala satu transeksual perempuan dalam 35,000 perempuan. Sementara itu, manifestasi fenomena transeksualisme berlaku ketika seseorang itu dalam proses pengenalan diri mengenai jantina. Dia akan berasa dirinya berbeza dengan kehendak hatinya dan kadangkala dia serba salah apabila lebih cenderung bergaul dengan individu daripada jantina sebaliknya. Secara tersembunyi, dia akan memakai pakaian jantina yang sebaliknya, sekali gus berasa dirinya dekat dengan jantina itu. Perasaan untuk mendekati jantina yang dianggap jantina nalurinya akan menjadi lebih ketara apabila dia memasuki alam remaja dan menghayati pergolakan hormon seksual serta mengalami ketumbesaran anggota kelamin.
Dia juga akan berasa perubahan dirinya lebih jauh daripada kehendak diri sehingga berasa tertekan. Kepada yang dapat mengawal kehendak diri, mereka akan ikut haluan masyarakat. Namun, bagi yang lebih mengikut kehendak diri, mereka akan melakukan apa juga yang difikirkan sesuai untuk menikmati naluri mereka seperti berpakaian dan mendapat rawatan yang dapat mendekatkan mereka kepada jantina diidamkan. Golongan ini sanggup melakukan apa saja yang difikirkan dapat mendekatkan kepada jantina keinginan mereka sehingga kadangkala boleh mendatangkan kesusahan kepada mereka. Mereka yang berasa tertekan dan tidak dapat mengawal diri tidak akan teragak-agak mengambil keputusan yang boleh memudarat atau memusnahkan diri sendiri seperti menjalani pembedahan perubahan anggota jantina atau membunuh diri akibat kekecewaan.
Bukan itu sahaja, fenomena  kecelaruan gender mungkin disebabkan dengan pengenalan mengenai jantina seseorang satu proses yang dinamik dan tertakluk kepada baka penentuan jantina dengan ‘sex chromosomes’ XX untuk perempuan dan XY untuk lelaki, hormon testosterone dan ‘anti-mullerian hormon’. Selain itu, ia membabitkan pelbagai faktor spesifik seperti alam sekitaran dan kesan perubahan kepada individu itu mengikut masa ketumbesaran. Proses pengenalan jantina individu adalah di otak atau minda. Justeru, penetapan jantina seseorang itu hanya menjadi nyata apabila bahagian otak yang mempengaruhi penetapan satu-satu jantina mulai terbentuk dan berfungsi. Sebagai contoh, bahagian ‘Hypothalamus’ dan ‘Pre-Optic Nucleus (PON) otak mengawal perilaku seksual dan bahagian ini lebih besar dalam otak lelaki daripada perempuan.Nukleus’thestria Terminalis’(BSTc) untuk lelaki 44 peratus lebih besar daripada perempuan. Transeksual lelaki ke perempuan mempunyai BSTc terbentuk dan bersaiz perempuan dan begitu juga sebaliknya. Perubahan ini dapat dikenali dengan ujian canggih melalui penyaringan dengan MRI. Ini boleh menentukan sama ada Disforia Gender atau fenomena transeksual itu berlaku secara semula jadi dan bukan dibuat-buat oleh individu itu.
    
Kecelaruan gender boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Tomboy adalah gender neutral bererti wanita perwatakan lelaki tetapi bukan pengkid atau lesbian. Dia lebih kepada sifat feminim manakala pengkid pula sedaya upaya mahu kelihatan seperti lelaki. Contohnya berbengkung di dada kerana dia bencikan bahagian badan yang menyerupai wanita, memakai pakaian longgar dan berambut pendek. Pengkid lebih tertarik untuk berhubungan seksual dengan wanita. Sementara lesbian pula tidak kelihatan seperti lelaki malah masih lagi feminim dan bernafsu terhadap sesama wanita. Mereka menerima diri mereka sebagai wanita tidak seperti pengkid , mereka masih menyukai bentuk badan wanita. Dalam hubungan seksual lesbian, salah seorang pasangan memainkan peranan dominan manakala seorang lagi bersifat lebih  pasif. Gay pula merujuk kepada lelaki menyukai lelaki. Adakalanya pasangan gay ini berketrampilan seperti lelaki kebiasaannya, tidak mengubah penampilan mereka menjadi seperti pondan.

Tomboy, pengkid, gay, lesbian atau sama erti dengannya membawa maksud yang berbeza kepada masyarakat biarpun mereka cenderung kepada gejala yang sama, homoseksual. Malah kelompok ini adalah jantina ketiga yang cuba menonjolkan identiti gender berlawanan daripada norma biologi, moral dan sosial. Berdasarkan penelitian yang dibuat, rata-rata yang terjebak dalam kancah hitam ini bermula seawal usia remaja. Mereka kebiasaannya terdiri daripada golongan yang telah hilang jati diri dan terpengaruh dengan cara hidup yang berlandaskan kebendaan semata-mata sehinggakan mereka tanpa segan silu memperdagangkan masa depan mereka. Kecelaruan gender ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, persekitaran dan dorongan individu. Pengalaman atau trauma di alam kanak-kanak contohnya dikasari oleh ibubapa sehingga si anak beranggapan semua lelaki atau perempuan bersikap kasar, bengis dan panas baran yang memungkinkan si anak berasa benci pada golongan  itu. Selain itu, predominan dalam pemilihan identiti iaitu melalui hubungan yang renggang dengan ibu bapa. Faktor persekitaran mungkin bersangkutan dengan pergaulan dan keadaan sekelilingi. Keluarga yang terlalu mengongkong anaknya, bapa yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, hubungan yang terlalu rapat dengan ibunya sementara renggang dengan bapa boleh menyebabkan remaja tersalah jalan. Kecelaruan gender juga disebabkan oleh dorongan individu itu sendiri, dimana kurangnya rasa kepercayaan terhadap ibu dan saudara perempuan bagi golongan gay dan begitu sebaliknya dengan golongan lesbian. Selain itu, tarikan individu terhadap homoseksual disebabkan ketakutan pada kaum yang bertentangan jenis menyebabkan tindak balas erotik yang pasif. Namun begitu, mengikut pendapat sesetengah pihak, homoseksual bukanlah dibawa dari lahir tetapi terbina melalui pengalaman yang kompleks dalam keadaan hidup dan juga terpengaruh dengan keadaan semasa bayi, kanak-kanak, remaja dan awal dewasa. Temuramah saya dengan beberapa orang pelajar institusi pengajian tinggi mendapati fahaman yang tipis berkenaan akidah serta kurang faham akan agama yang dianuti menyebabkan mereka dengan  mudah melibatkan diri dengan aktiviti seksual dengan golongan sejenis.
Bagi pelajar-pelajar lelaki institusi pengajian tinggi ini, pendedahan yang keterlaluan dengan bahan-bahan phonografi sama ada dari video, cd, majalah serta internet mendorong mereka untuk melakukan perkara yang sama. Pada mereka melakukan hubungan jenis sesama mereka tidak perlu melibatkan tanggungjawab yang berat berbeza sekiranya mereka menjalinkan hubungan dengan kaum wanita.  Sikap berdiam diri masyarakat kita semasa timbulnya fenomena ini sebenarnya menyumbang kepada fenomena ini . Remaja yang dibesarkan dalam suasana dan persekitaran yang terdiri daripada adik-beradik lelaki juga menyumbang kepada pengaruh sikap kasar didalam diri seorang wanita itu. Hal yang demikian juga bagi seseorang lelaki yang dibesarkan didalam suasana yang sebaliknya. Asuhan yang diberikan kepada ibu bapa dan keluarga yang salah memberi kesan yang mendalam keatas individu. Kadang kala terdapat juga sebahagian ibu bapa menginginkan anak perempuan atau lelaki dan dalam keadaan separuh sedar anak dilayan seperti anak perempuan begitu juga sebaliknya. Justeru ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak mengikut acuan yang betul. Akan tetapi terdapat juga anak-anak yang hanya berubah apabila mereka meningkat dewasa, biasanya berlaku apabila apabila anak-anak tidak lagi tinggal dibawah jagaan keluarga seperti berkerja atau melanjutkan pelajaran. Mereka berjumpa rakan sebaya yang mempunyai naluri yang sama, maka mereka tidak segan silu menukar identiti. Inilah bahana pengaruh rakan sebaya dan persekitaran. Hasutan dan ajakan rakan-rakanyang sememangnya telah terjebak dengan isu ini sedikit sebanyak telah meninggalkan kesan kepada individu terebut. Penolakan dan penerimaan masyarakat juga tidak ketinggalan pentingnya didalam perkembangan isu lelaki lembut dan wanita keras. Kita sebagai masyarakat seharusnya dan wajib memainkan peranan dan membendung fenomena yang kian menyimpang dari landasan fitrah semulajadi kehidupan manusia. Kita tidak semestinya menyisihkan mereka daripada masyarakat, namun tidak bererti kita mengiktiraf mereka. Golongan ini seharusnya diberi kaunseling dan bimbingan serta nasihat untuk kembali ke pangkal jalan. Seaidainya kita membiarkan mereka dan menyisihkan terus mereka sudah tentu mereka terus hanyut dan semakin bercambahnya kuantiti mereka.
Bagi menangani permasalahan ini, Ibu-bapa, pihak berwajib, guru, media elektronok, media massa dan juga jawatankuasa masyarakat kesemuanya harus diberi kesedaran tentang bahayanya gejala sosial ini serta perlunya pendidikan seks di sekolah difahami secara betul menurut norma-norma masyarakat dan juga agama serta diaplikasi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, saya berpendapat isu pendidikan seks di sekolah tidak perlu dipolitikkan tetapi difahami dan diketengahkan secara telus dan jujur oleh pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan maklumat disalurkan secara teratur dan tepat. Kecelaruan yang sebegini serta fahaman yang terpesong berkenaan fungsi sebagai lelaki serta emosi yang bertentangan menjadikan isu pendidikan seks di sekolah harus dikaji serta disantuni dengan berhemah. Usaha dalam membendung masalah ini memerlukan tiga penggerak utama iaitu, pendidik, ibu bapa dan diri sendiri disamping itu bantuan serta sokongan daripada pihak berwajib dan masyarakat sekitar. Sepatutnya sejak pra sekolah lagi remaja harus diterapkan dengan nilai-nilai murni dan harmoni dari segi rohani dan jasmani secara tidak langsung akan mempamerkan corak tingkah laku sosial yang lebih berkualiti . kesimpulannya, masalah berkaitan kecelaruan gender ini harus diperhalusi dan dipantau dengan sebaiknya oleh semua pihak bagi menampakkan impak positif supaya negara kita menjadi maju yang gemilang, cemerlang dan terbilang.Ahad, 3 Jun 2012

..::Mr & Mr Ty..::

Semalam,
pada 3/6/2012
kami telah menjengah ke Mid Valley
bagi memenuhi ruang legar tempat pameran, "MICKEY MOUSE"!
Kelas kau, nok!
Ala-ala YIP da...
Tak nak cakap banyak cuma nak tonjolkan tikus-tikus yang terkurung
di situ...
Selamat Menikmati, k!


AMACAM???????Andailah kata...mickey2 ni kalau malam je mereka merayap!siap tgk wayang, main bowling!hahahaha...
Ini adalah sebahagian Mr&Mrs Tikus yg terpamer.............comel tak??macam sayep kan???hahaha ^^v
Sabtu, 2 Jun 2012

...::Bulan Purnama versi II...:::

Sogo menjadi pilihan,
Secret Receipe mnjadi tempat santapan,
di situlah "besday" ku disambut,
terima kasih semua...
hohoho
terharunyaaa...
kalian sudi meluang masa,
membazirkan duit,
mengeluh peluh pelah
untuk meraikan ulang tahun kelahiranku
terima kasih!terima kasih!terima kasih!
banyak3x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak lupa pada En .... yg bagi hadiah! huhuhu
dan, semalam Kak Ida kakak kepada Kak U
membelanja kami makan pizza hutttt...........
aiyoookkkk!
terima kasih2x!!!!!
tak sangka + terharu......sekian terima kasih! ^^v

Sayep dan Kek!!!!!!!!

Khamis, 31 Mei 2012

...::Bulan Purnama!..:::

31/5/2012,
Akhirnya menjelma.
Alhamdullilah, akhirnya usia mencecah 21 tahun.
nampaknya saya makin tua,
tapi perangai masih budak kebudakan.
errrr..iya ka???
apa-apa pun, terima kasih utk semua sahabat2 yang tak putus2
memberikan ucapan "Selamat Hari Lahir"..
tak perlu hadiah, cukp sekadar ucapan dan ingat hari bersejarah..
Kak U, mIMI, kAK yaNA Dan Kak Lang
terima kasih dan terharunya saya sampai menangis2 bila dengr kalian menyanyikan lagu
selamat hari lahir...
jeng..jeng..jeng...
bukannya apa, suara kauorang SUMBANG! hahahaha, oppssss!
kiriman SMS yang tak putus2...hohoho!
trima kasih, sahabat, sudi2 bazirkan kredit anda..
Dan, yang paling cuak! yang paling2 gua cuba hindarkan dripada terkena,
akhirnya terkena juga!
malam ini, menjadi saksi saya kena simbah dek air sabun!
sebuah rancangan yang tepat, teliti dan cermat proses pelaksanaan bawah bimbingan beramai-ramai
iaitu Kak Wani, Anis, Fatin dan Farah muzik sebagai pelakon undangan!
walaaayeeehhh! terbaik, lari2 sambil jatuh tersungkur atas lantai...
apa-apa pun terima kasih semua.
apa yang kalian buat, amat saya hargai!
tak sangka...ada yang sayangkan saya! hehehehehe
^^V !

Hasil Kreatif budak-budak seni ASWARA, Kak Wani, Anis, Fatin dan Farah! 

Selasa, 29 Mei 2012

..::Lalang...:::


ada lalang mahu permainkan si tikus,
biarpun bahang rancak memanas,
biarpun  isi mau tercirit,
biarpun  kulit akan ternodai,
biarpun jiwa bakal meremuk!
lalang tetap menari
mengajak utk bersandiwara,
nyatanya, bukan si tikus liar berlari
pantas menyelinap
terhempap celahan kata,
ianya lalang yg mudah patah meliuk
mengikut angin menabur miang
melurut dusta!